Infolinia*: 801 403 500
* Czynna w godzinach 8-17


Gaz i prąd dla Twojej firmy

Wybierz optymalne rozwiązanie dla swojej firmy
i rozwijaj swoją działalność


Zostań Klientem HANDEN Sp. z o.o.

bez kosztów i zbędnych formalności

Dołącz ostatnią fakturę PDF, DOC, JPG, JPEG, PNG

* Pola obowiązkowe

Wyślij

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych przez HANDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), Domaniewska 37. *
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu przez HANDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail i numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego przez HANDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), Domaniewska 37 przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.
* Pole obowiązkowe
Szczegóły dotyczące przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz cookies zawarte są w Polityce Prywatności oraz Polityce plików cookies.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.

Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

2019-08-08

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm., „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. z dnia 23 lipca 2019, poz. 1369, „Rozporządzenie”), informujemy iż:

 

       w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 5 ust. 1a pkt 1) Ustawy, w tym pobierających energię elektryczną w punkcie poboru o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV na potrzeby gospodarstw domowych, w całym roku 2019 ceny mają być określone na poziomie nie wyższym niż stosowane w dniu 30.06.2018 r.;

 

       dla pozostałych podmiotów, ceny energii elektrycznej mają być określone na poziomie nie wyższym niż stosowane w dniu 30.06.2018 r. w I półroczu 2019 r., przy czym te z nich, które zostały wymienione w art. 5 ust. 1a pkt 2) – 5) Ustawy (w szczególności mikro i mali przedsiębiorcy), mogą mieć skorygowane ceny również w II półroczu 2019 r., pod warunkiem złożenia w terminie stosownego oświadczenia. Bieżące informacje o składaniu oświadczeń znajdą Państwo w komunikacie;

 

       podmioty, które nie są objęte art. 5 ust. 1a Ustawy, mogą rozważyć samodzielne wystąpienie o rekompensatę wzrostu cen energii w II półroczu 2019 r. do Zarządcy Rozliczeń S.A., na zasadach określonych w Ustawie oraz w Rozporządzeniu.

 

Jeżeli byliście Państwo klientami HANDEN w dniu 30 czerwca 2018 r. to dla określenia ceny obowiązującej w tym dniu, Ustawa nie wymaga żadnych dodatkowych działań z Państwa strony. Jeżeli natomiast w dniu 30 czerwca 2018 r. kupowali Państwo energię elektryczną od innego sprzedawcy, konieczne będzie dostarczenie nam faktury (albo jej duplikatu albo jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), który będzie stanowić podstawę do określenia cen jakie powinny być stosowane w roku 2019. Szczegóły dotyczące wymaganej formy tych dokumentów zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

 

Zmiany Państwa umów będą dokonywane w drodze aneksów do Państwa umów. Szczegóły w zakresie treści aneksu oraz terminów jego wysłania zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

 

Dodatkowo informujemy, że jeżeli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami HANDEN, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż HANDEN i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury za energię elektryczną, mogą się Państwo zwrócić do HANDEN o wydanie takiego duplikatu poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 403 500 w godz. 8-17.

 

Niezależnie od powyższych informacji, podkreślamy, że możliwość zastosowania korekty ceny może być uzależniona od spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w przepisach, jak również od Państwa współdziałania, w szczególności od dostarczenia HANDEN odpowiednich dokumentów. Prosimy o uważne śledzenie dostarczanej Państwu przez HANDEN korespondencji w tym przedmiocie.

 

Prosimy Państwa o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej o polityce plików cookies, polityce prywatności.

Ok, rozumiem