Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z nowelizacją Ustawy o podatku akcyzowym, istotne dla Klientów HANDEN.

08.08.2019

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm., „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. z dnia 23 lipca 2019, poz. 1369, „Rozporządzenie”), informujemy iż:

Jeżeli byliście Państwo klientami HANDEN w dniu 30 czerwca 2018 r., to dla określenia ceny obowiązującej w tym dniu Ustawa nie wymaga żadnych dodatkowych działań z Państwa strony. Jeżeli natomiast w dniu 30 czerwca 2018 r. kupowali Państwo energię elektryczną od innego sprzedawcy, konieczne będzie dostarczenie nam faktury (albo jej duplikatu albo jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), który będzie stanowić podstawę do określenia cen jakie powinny być stosowane w roku 2019. Szczegóły dotyczące wymaganej formy tych dokumentów zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

Zmiany Państwa umów będą dokonywane w drodze aneksów do Państwa umów. Szczegóły w zakresie treści aneksu oraz terminów jego wysłania zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami HANDEN, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż HANDEN i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury za energię elektryczną, mogą się Państwo zwrócić do HANDEN o wydanie takiego duplikatu poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 403 500 w godz. 8-17.

Niezależnie od powyższych informacji, podkreślamy, że możliwość zastosowania korekty ceny może być uzależniona od spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w przepisach, jak również od Państwa współdziałania, w szczególności od dostarczenia HANDEN odpowiednich dokumentów. Prosimy o uważne śledzenie dostarczanej Państwu przez HANDEN korespondencji w tym przedmiocie.

Prosimy Państwa o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

29.02.2024
HANDEN na E-world energy & water w Essen

20 – 22 lutego byliśmy gośćmi największych targów branży energetycznej w Europie E-world energy & water w Essen. Przy stoisku naszej spółki – matki VNG Handel & Vertrieb GmbH rozmawialiśmy o sprzedaży i dostawach gazu – naszych głównych działaniach, ale też jesteśmy zainteresowani rokującymi projektami na rynkach odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza dotyczącymi biometanu. 📸 Hans-G. Unrau | […]

Prawo
Czytaj
09.02.2024
W prestiżowym gronie TGE

W styczniu 2024 HANDEN oficjalnie dołączył do grona czynnych członków Towarowej Giełdy Energii S.A. To istotne wydarzenie w historii przedsiębiorstwa, które podkreśla jego pozycję na rynku oraz zaangażowanie w rozwój sektora energetycznego w Polsce. Aktywne członkostwo w TGE umożliwi HANDEN dostęp do zaawansowanych narzędzi handlowych, a także umocni jej pozycję w zakresie pozyskiwania i sprzedaży energii […]

Prawo
Czytaj
17.11.2023
Ponad 37 mln złotych zysku netto w 2022 roku

W ramach działalności handlowej gazem i energią elektryczna HANDEN wygenerował w 2022 roku obrót brutto o wartości blisko 5,5 mld złotych i wolumenie ponad 11 TWh (gaz i energia elektryczna). Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnych na poziomie 47,8 mln złotych co oznacza wzrost w stosunku do roku 2021 o 33,1 mln złotych, natomiast zysk […]

Prawo
Czytaj
Zobacz więcej
pl | en