Infolinia: +48 22 113 41 66 | +48 801 403 500 | Czynna w godzinach 8.00 do 16.00 (pon. - pt.)
pl | en

Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z nowelizacją Ustawy o podatku akcyzowym, istotne dla Klientów HANDEN.

08.08.2019

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm., „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. z dnia 23 lipca 2019, poz. 1369, „Rozporządzenie”), informujemy iż:

Jeżeli byliście Państwo klientami HANDEN w dniu 30 czerwca 2018 r., to dla określenia ceny obowiązującej w tym dniu Ustawa nie wymaga żadnych dodatkowych działań z Państwa strony. Jeżeli natomiast w dniu 30 czerwca 2018 r. kupowali Państwo energię elektryczną od innego sprzedawcy, konieczne będzie dostarczenie nam faktury (albo jej duplikatu albo jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), który będzie stanowić podstawę do określenia cen jakie powinny być stosowane w roku 2019. Szczegóły dotyczące wymaganej formy tych dokumentów zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

Zmiany Państwa umów będą dokonywane w drodze aneksów do Państwa umów. Szczegóły w zakresie treści aneksu oraz terminów jego wysłania zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami HANDEN, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż HANDEN i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury za energię elektryczną, mogą się Państwo zwrócić do HANDEN o wydanie takiego duplikatu poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 403 500 w godz. 8-17.

Niezależnie od powyższych informacji, podkreślamy, że możliwość zastosowania korekty ceny może być uzależniona od spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w przepisach, jak również od Państwa współdziałania, w szczególności od dostarczenia HANDEN odpowiednich dokumentów. Prosimy o uważne śledzenie dostarczanej Państwu przez HANDEN korespondencji w tym przedmiocie.

Prosimy Państwa o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

17.11.2023
Ponad 37 mln złotych zysku netto w 2022 roku

W ramach działalności handlowej gazem i energią elektryczna HANDEN wygenerował w 2022 roku obrót brutto o wartości blisko 5,5 mld złotych i wolumenie ponad 11 TWh (gaz i energia elektryczna). Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnych na poziomie 47,8 mln złotych co oznacza wzrost w stosunku do roku 2021 o 33,1 mln złotych, natomiast zysk […]

Prawo
Czytaj
08.01.2020
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, że z energii (w postaci prądu czy gazu) korzystamy niemal na okrągło. To dzięki niej mamy światło, a wszystkie urządzenia elektryczne mają szansę funkcjonować.

Prawo
Czytaj
14.11.2019
Taryfa dla gazu ziemnego

17 października 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla gazu ziemnego ustaloną przez HANDEN.

Prawo
Czytaj
Zobacz więcej
pl | en