Infolinia: +48 22 113 41 66 | +48 801 403 500 | Czynna w godzinach 8.00 do 17.00 (pon. - pt.)
pl | de | uk | en

Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku

Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z nowelizacją Ustawy o podatku akcyzowym, istotne dla Klientów HANDEN.

08.08.2019

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm., „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. z dnia 23 lipca 2019, poz. 1369, „Rozporządzenie”), informujemy iż:

Jeżeli byliście Państwo klientami HANDEN w dniu 30 czerwca 2018 r., to dla określenia ceny obowiązującej w tym dniu Ustawa nie wymaga żadnych dodatkowych działań z Państwa strony. Jeżeli natomiast w dniu 30 czerwca 2018 r. kupowali Państwo energię elektryczną od innego sprzedawcy, konieczne będzie dostarczenie nam faktury (albo jej duplikatu albo jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), który będzie stanowić podstawę do określenia cen jakie powinny być stosowane w roku 2019. Szczegóły dotyczące wymaganej formy tych dokumentów zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

Zmiany Państwa umów będą dokonywane w drodze aneksów do Państwa umów. Szczegóły w zakresie treści aneksu oraz terminów jego wysłania zostaną Państwu przekazane w indywidualnej korespondencji.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli 30 czerwca 2018 r. byliście Państwo klientami HANDEN, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż HANDEN i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury za energię elektryczną, mogą się Państwo zwrócić do HANDEN o wydanie takiego duplikatu poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 403 500 w godz. 8-17.

Niezależnie od powyższych informacji, podkreślamy, że możliwość zastosowania korekty ceny może być uzależniona od spełnienia szczegółowych przesłanek określonych w przepisach, jak również od Państwa współdziałania, w szczególności od dostarczenia HANDEN odpowiednich dokumentów. Prosimy o uważne śledzenie dostarczanej Państwu przez HANDEN korespondencji w tym przedmiocie.

Prosimy Państwa o cierpliwość, a także o terminowe regulowanie bieżących należności za energię elektryczną. Ewentualne różnice w rozliczeniach wynikające ze zmiany cen i stawek opłat będą uwzględniane w fakturze korygującej, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

14.04.2020
W czasie pandemii koronawirusa nie musisz wychodzić z domu by skontaktować się z nami!

W Handen swoje sprawy załatwisz poprzez: elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK Po zalogowaniu: – posiadasz dostęp do stanu konta rozliczeniowego, – posiadasz dostęp do faktur, – posiadasz bieżący kontakt z HANDEN Sp.z o.o. Dodatkowo skontaktujesz się z nami poprzez: – infolinię pod numerem: +48 22 113 41 66 | +48 801 403 500 | Czynna w godzinach 8.00 – 17.00 (pon. – pt.) – […]

Aktualności, Prawo
Czytaj
14.11.2019
Taryfa dla gazu ziemnego

17 października 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla gazu ziemnego ustaloną przez HANDEN.

Prawo
Czytaj
17.07.2019
Nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym

29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1210).

Prawo
Czytaj
Zobacz więcej

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby poprawić usługę i dostarczyć dopasowane reklamy. Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookie. Zobacz naszą Politykę plików cookies.

Akceptuję
pl | de | uk | en