Nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym

29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1210).

17.07.2019

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

• mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),

• szpitalami (w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej),

• jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),

• innymi niż wymienione wyżej państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mogą być w drugim półroczu 2019 roku rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. 

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć Oświadczenie odbiorcy końcowego o spełnienie przesłanek uprawniających do obniżonych cen. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy, która wydłuży termin składania oświadczeń do 13 sierpnia 2019 roku.

O dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do HANDEN. Oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (oryginał) na adres do korespondencji wskazany na fakturze lub do Biura Obsługi Klienta HANDEN przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 30a, 90-350 Łódź.

Zmiana cen i dokonanie stosownych korekt rozliczeń realizowane będzie po opublikowaniu przez Ministra Energii rozporządzenia wykonawczego do Ustawy.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli 30 czerwca 2018 roku byliście Państwo klientami HANDEN, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż HANDEN i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury za energię elektryczną, mogą się Państwo zwrócić do HANDEN o wydanie takiego duplikatu poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 403 500 w godz. 8-17.

Do pobrania:

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

29.02.2024
HANDEN na E-world energy & water w Essen

20 – 22 lutego byliśmy gośćmi największych targów branży energetycznej w Europie E-world energy & water w Essen. Przy stoisku naszej spółki – matki VNG Handel & Vertrieb GmbH rozmawialiśmy o sprzedaży i dostawach gazu – naszych głównych działaniach, ale też jesteśmy zainteresowani rokującymi projektami na rynkach odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza dotyczącymi biometanu. 📸 Hans-G. Unrau | […]

Prawo
Czytaj
09.02.2024
W prestiżowym gronie TGE

W styczniu 2024 HANDEN oficjalnie dołączył do grona czynnych członków Towarowej Giełdy Energii S.A. To istotne wydarzenie w historii przedsiębiorstwa, które podkreśla jego pozycję na rynku oraz zaangażowanie w rozwój sektora energetycznego w Polsce. Aktywne członkostwo w TGE umożliwi HANDEN dostęp do zaawansowanych narzędzi handlowych, a także umocni jej pozycję w zakresie pozyskiwania i sprzedaży energii […]

Prawo
Czytaj
17.11.2023
Ponad 37 mln złotych zysku netto w 2022 roku

W ramach działalności handlowej gazem i energią elektryczna HANDEN wygenerował w 2022 roku obrót brutto o wartości blisko 5,5 mld złotych i wolumenie ponad 11 TWh (gaz i energia elektryczna). Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnych na poziomie 47,8 mln złotych co oznacza wzrost w stosunku do roku 2021 o 33,1 mln złotych, natomiast zysk […]

Prawo
Czytaj
Zobacz więcej
pl | en