Infolinia: +48 22 113 41 66 | +48 801 403 500 | Czynna w godzinach 8.00 do 16.00 (pon. - pt.)
pl | en

Nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym

29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1210).

17.07.2019

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

• mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),

• szpitalami (w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej),

• jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),

• innymi niż wymienione wyżej państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mogą być w drugim półroczu 2019 roku rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. 

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć Oświadczenie odbiorcy końcowego o spełnienie przesłanek uprawniających do obniżonych cen. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy, która wydłuży termin składania oświadczeń do 13 sierpnia 2019 roku.

O dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do HANDEN. Oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (oryginał) na adres do korespondencji wskazany na fakturze lub do Biura Obsługi Klienta HANDEN przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 30a, 90-350 Łódź.

Zmiana cen i dokonanie stosownych korekt rozliczeń realizowane będzie po opublikowaniu przez Ministra Energii rozporządzenia wykonawczego do Ustawy.

Dodatkowo informujemy, że jeżeli 30 czerwca 2018 roku byliście Państwo klientami HANDEN, a obecnie jesteście Państwo klientami innego sprzedawcy niż HANDEN i otrzymaliście od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury za energię elektryczną, mogą się Państwo zwrócić do HANDEN o wydanie takiego duplikatu poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 403 500 w godz. 8-17.

Do pobrania:

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

17.11.2023
Ponad 37 mln złotych zysku netto w 2022 roku

W ramach działalności handlowej gazem i energią elektryczna HANDEN wygenerował w 2022 roku obrót brutto o wartości blisko 5,5 mld złotych i wolumenie ponad 11 TWh (gaz i energia elektryczna). Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnych na poziomie 47,8 mln złotych co oznacza wzrost w stosunku do roku 2021 o 33,1 mln złotych, natomiast zysk […]

Prawo
Czytaj
08.01.2020
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, że z energii (w postaci prądu czy gazu) korzystamy niemal na okrągło. To dzięki niej mamy światło, a wszystkie urządzenia elektryczne mają szansę funkcjonować.

Prawo
Czytaj
14.11.2019
Taryfa dla gazu ziemnego

17 października 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla gazu ziemnego ustaloną przez HANDEN.

Prawo
Czytaj
Zobacz więcej
pl | en