O HANDEN

HANDEN jest uczestnikiem polskich i europejskich giełd towarowych w zakresie gazu i energii elektrycznej. Działamy jako członek trzech giełd energii:

 • Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE)
 • Europejska Giełda Energii (EEX) AG
 • UAB GET Baltic (GB)

Takie zestawienie giełd pozwala nam na dostęp do paliwa gazowego i energii elektrycznej po najlepszych cenach hurtowych.

Bezpośredni dostęp do giełd zapewnia HANDEN ciągłość i bezpieczeństwo dostaw. HANDEN aktywnie działa również na rynku OTC, gdzie realizuje transakcje dwustronne głównie w oparciu o umowy ramowe, preferując międzynarodowy standard umowy EFET. 

Dzięki opracowanej polityce ryzyka HANDEN współpracuje wyłącznie ze znanymi i sprawdzonymi dostawcami paliwa gazowego i energii elektrycznej. HANDEN nie tylko dostarcza klientom końcowym paliwo gazowe czy energię elektryczną, ale także prowadzi aktywny obrót na giełdach towarowych.
Jesteśmy obecni w następujących segmentach rynku hurtowego:

 • Rynek kontraktów dwustronnych
 • Giełda (spot, intraday, futures) 
 • Rynki bilansujące

HANDEN kontynuuje strategię z lat ubiegłych, koncentrując wszystkie zasoby na handlu hurtowym i dostarczaniu paliwa gazowego dużym klientom biznesowym.
Nasz podmiot reprezentuje VNG AG i EnBW w Polsce.

Gaz dla firm

Mamy wiedzę i długoletnie doświadczenie, dlatego jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu dla firm.

 • Posiadamy drugą co do wielkości sieć dystrybucyjną gazu w Polsce.
 • Znajdujemy się w TOP 3 firm sprzedażowych w Polsce pod względem wolumenu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców indywidualnych i dużych przedsiębiorstw przemysłowych
 • Jesteśmy aktywni na największych europejskich hubach i rynkach graniczących z Polską w zakresie gazu ziemnego i energii.

Dzięki współpracy z międzynarodowymi koncernami zapewniamy Twojemu biznesowi kompleksowe rozwiązania  gazowe w konkurencyjnych cenach, niezależnie, jaki rodzaj działalności prowadzisz.

 

Ponad 37 mln złotych zysku netto w 2022 roku

W ramach działalności handlowej gazem i energią elektryczna HANDEN wygenerował w 2022 roku obrót brutto o wartości blisko 5,5 mld złotych i wolumenie ponad 11 TWh (gaz i energia elektryczna). Spółka zanotowała zysk z działalności operacyjnych na poziomie 47,8 mln złotych co oznacza wzrost w stosunku do roku 2021 o 33,1 mln złotych, natomiast zysk netto w 2022 roku wyniósł ponad 37,2 mln złotych – wzrost o 8,1 mln złotych w porównaniu z 2021 rokiem.

Nasza misja

Dążymy do tego, by bezpiecznie i na korzystnych warunkach dostarczać gaz ziemny dla biznesu.

Jako dostawcy gazu dla firm naszą misję realizujemy w myśl czterech prostych założeń:

Dostarczamy gaz do przedsiębiorstw na terenie całej Polski
Gwarantujemy bezpieczeństwo dostaw gazu
Oferujemy korzystną współpracę na jasnych warunkach
Czerpiemy z wieloletniego doświadczenia Grupy HANDEN, która należy do grupy kapitałowej VNG. Stawiamy na komfort i optymalne rozwiązania przygotowane z myślą o naszych klientach
4000 km sieci gazowych

doświadczenie
na rynku

Na rynku gazu ziemnego działamy od 2007 roku, jednak nasze kompetencje rozwijamy znacznie dłużej. Bazujemy na ponad 30-letnim doświadczeniu G.EN. GAZ ENERGIA (członek grupy HANDEN). Od 2016 roku korzystamy też z doświadczenia VNG Handel & Vertrieb GmbH, która specjalizuje się w produkcji i handlu prądem, gazem i energią odnawialną.

Dzięki temu potrafimy sprostać najwyższym wymaganiom i zaproponować korzystne rozwiązania do każdej sytuacji.

W 2007 roku jako pierwszy niezależny handlowiec w Polsce sprowadziliśmy gaz z zagranicy siecią gazociągów przesyłowych. Od tego czasu spółka regularnie importuje gaz do Polski.

5
województw

Zarząd

Falko Thormeier

Prezes Zarządu

Obecnie pracuje w Handel & Vertrieb GmbH i nadzoruje biznes VNG na rynku polskim. Od 2009 r. pan Falko Thormeier jest prezesem Zarządu HANDEN Sp. z o.o., a w 2015 r. został prezesem Zarządu G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu w Lipsku (Universität Leipzig), z tytułem Diplomkaufmann (odpowiednik magistra ekonomii) z ekonomiki przedsiębiorstw.

Karierę rozpoczynał w Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG AG).

Lilla Grzelińska

Członek Zarządu

Od listopada 2022 pełni funkcję członka zarządu dwóch spółek: HANDEN  Sp. z o.o. oraz G.EN GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  W latach 2006-2022 pani Lilla Grzelińska była dyrektorem Działu Ekonomicznego G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.,  a w latach 2015-2022 także prokurentem.

Ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomiczny, a także podyplomowe studium na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Absolwentka MBA – Europaeischen Wirtschaftschochschule EAP Berlin.

fot. Krzysztof Rzepnicki

Historia

2000
Utworzenie Spółki HANDEN (G.EN. Trading), której celem jest obrót gazem ziemnym na terenie kraju i za granicą
2007
HANDEN jako pierwszy niezależny sprzedawca w Polsce sprowadza gaz z zagranicy siecią gazociągów przesyłowych
2017
Dodanie oferty Energii Elektrycznej
2019
Powiększenie grupy kapitałowej, zakup lokalnej sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego
2020
Przekroczyliśmy 1 miliard złotych obrotu
2022
Dołączenie do giełdy UAB GET Baltic, rozpoczęcie działalności tradingowej na Litwie i w Danii
2023
Dołączenie do giełdy EEX , rozpoczęcie działalności tradingowej na Łotwie i na Słowacji

Koncesje i regulacje prawne

Spółka HANDEN jest godnym zaufania partnerem, spełniającym wszelkie wymogi regulacyjne obowiązujące na polskim rynku  energii elektrycznej i gazu ziemnego. Posiadamy następujące koncesje i umowy:

Gaz ziemny

 1. Koncesja na Obrót Paliwami Gazowymi ważna do 10 lipca 2028 r. (decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 lutego 2016 r.).
 2. Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą ważna do 31 grudnia 2025 r. ( decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 27 lutego 2016 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Umowa przesyłowa z OGP Gaz-System S.A. – umowa zawarta 3 grudnia 2012 r. z Operatorem Systemu Przesyłowego (dalej: „OSP”) umożliwiająca przesył gazu ziemnego i również bilansowanie uczestników polskiego systemu gazowego.
 4. Umowa dystrybucyjna z Polską Spółką Gazownictwa S.A. – umowa zawarta 18 lutego 2014 r. z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: „OSD”) umożliwiająca dystrybucję gazu ziemnego do odbiorców końcowych zlokalizowanych w polskim systemie gazowym.

Energia elektryczna

 1. Umowa przesyłowa ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarta 24 listopada 2015 r. umożliwiająca przesył energii elektrycznej oraz samodzielne bilansowanie spółki na polskim rynku energii elektrycznej.
 2. Koncesja na obrót energią elektryczną ważna do 31 grudnia 2030 r. ( decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2015).

Strategia podatkowa

pl | en